Årsmöte 2019

Under årsmötet den 30 mars godkändes klubbens nya stadgar. De publiceras på hemsidan inom kort.
Christer blev avtackad för sin insats som styrelseledamot och kassör.
Ola valdes in som ny ledamot i styrelsen.
I samband med mötet diskuterades diverse frågor inför säsongen och vi hade en härlig stund tillsammans.
Efter mötet kunde årets styrelse skymtas på Max's uteservering. Vissa frös mer än andra i den friska vårvinden.